Tegningen viser skibet som K.HAY: For 'n' agter skonnert med orig. rigning, besætningen var to mand (voksne, se foto
heru.) med motor fra 1923. Skorstenen er en anakronisme, men nu vores "pejlemærke".


Se Foto-kilde 1/ 1923, motorudstødningen er endnu alene.

På Foto-kilde 2/ 1975 ses skorstenen yderst i styrbord side lige foran styrehuset. Ovnen stod forrest i styrbord side af kahytten. Ud for trinet ned fra Halvdækket! Se Rekonstruktion.

At subsiten overhovedet er her, skyldes målearkene (i kopi) fra 1982. Dengang stod vi også foran en rekonstruktion af
agterdækket: Bjælker, knæ, karme, alt. Men kahytten selv blev bare aldrig færdig. Min gamle kopibog viser en bestilling
til et tømrerfirma i nærheden på 100 "stykker" eg: 2000 x 100 x 20 mm høvlet, til brug i "lasten", kabysskot ect. Andre
100 udsat: Agterkahytten blev ved med at have sit svenske skovhuggerly-look. Trods sine top-prioriterede funktioner:
Skrøneforum (Gjentagelser OK) og Tænketank med: To en kvart køje og ti klapstole mast ind under dem, Mahognibord,
plaster, forbindinger og lovpligtig medicin (i en 7.62 model 53 ammunitionskasse malet gul), projektør, pumpetågehorn,
blæsetågehorn, kanonslag, signalflag, D og F i mægtig stor, tabeller, tavler, bøger, lod og line, og det pejlespækbrædt,
man holdt over Det Altid Rettede Styrekompas (et gode, jeg ihukom med varme siden hen i en ellers nok så formidabel
havsejler), ellevetommers-klokken, barometer, skibsur, stopur og hollandsk log med forbifartstabel, radio, mobiltelefon,
en gammel spejderkniv... Og hen i 1990-erne en brugt GPS.

De korte nætters Paradis er Marians udtryk fra 1987. Agterkahytten viste sig nemlig at være et enormt socialt aktiv.
Vi sejlede (1973-1996) mange ture med ungerne, så en del af de voksne kom agterud når de sov. Skipper og styrmand altid ivrige værter. "1 uge på Martha er ligeså godt som 14 dages normal ferie. Man sover jo aldrig!" Cit. Thyge Jensen.

DEN DER VÉD, hvor den ovn var, har et fix-punkt i fyrre års ommøbleringer: Anno 1942, hvor stod maskinskottet? Anno 1972? Hvorfor mon Kristian Blak flyttede det så langt frem? Anno 1982? Nu?[Flere store gif-filer, men hvis du læste langsomt, går der kun et sekund eller to.]


mail - 26 termer


FOTOKILDE 1 [NKSL, senere OUVX = ] K.HAY i ÅRHUS HAVN 1923. Efter forstørrelse til research prod. af Eigil Nielsen 1974.

Motorens udstødningsrør - en to cyl. Tuxham [link pag.dwn] - ses på bagbord side af maskinruffet. Der er hængt en stum presenning over. Måske for at hindre regn i at dampe fra det varme rør og sløre udsynet.


FOTOKILDE 2 [OUVX =] MARTHA i HADERSLEV 1975. Foto Marian Siebken.

Vi ser nu et højt rør foran styrbords frontvindue. Det var Ovnens skorsten, dette rør 'har' vi intetsteds tidligere end på et
billede fra Frits Storms tid, tiden som stenfisker. (1960-erne, se noter pg.dwn).

Skorstenen viser ovnens placering nede i "Førerens Sovekahyt", nemlig i hjørnet forrest i styrbords side mellem døren til maskinen og stikkøjen ved skibssiden. - Motorens udstødning er let at kende på den (hvide) gummistøvle.Tegning 2, VISUALISERING - kahytten på måleark og data fra brugere ca. 1942, 1972 og 1980-erne


Webmaster modtog i går digitaliserede dokumenter arkiveret i Skibsregistret: 1) Tegning aug. 1923 af ruf-forlængelsen ved motorinstallation. - 2) Hovedsynsrapport maj 1923. Data om konstruktion og tømmerets dimensioner er ganske detaljerede. Kilden kan danne basis for at afklare, om der er sket væsentlige ændringer i FØR 1982-ruffet. UDDRAG: i "skærm-venlig" grafik. Anv. her til demonstation af kildens anvendelighed i det løbende arbejde med skibet.


FOTOKILDE 3 [OUVX = ] MARTHA I VEJLE 1980. Overblik over agterdækkets opbygninger i "den gamle form". Foto John Erik Kristensen

FOTOKILDE 4 ikke i tidl. udgave af denne subsite GENOPBYGNING AF AGTERDÆK, SKANDÆK og RUF [OUVX] 1982
Historiske effekter i spil

Den røde Plyssofa eksisterer nu kun som begreb - i erindringen om to coaster-skippere der smilende fortalte om den: "Der sad vi som knajter, når der var te. - Ja. det var en rød plyssofa!". lød de præcise ord.

Disse to ældre herrer var brødre og lå da vi fik besøg af dem med hver sit skib i Vejle, den enkle fortæling om hvordan
de fik hyre dette skib fordi deres forældre i fyrrene var naboer til Fabricius, skipperen, rørte ved noget i mig.

Motor og ovn - spor i skibets indretning

Tuxham 2 cyl. diesel installeret i skibet i 1923. På billedet af skibet fra Århus Havn 1923, (SH foto 1) scan af Eigil Nielsens forstørrelse fra 1974, udstødningsrøret er rettet vandret fremover, se under storbommen.

Tuxham fra samlersite http://home.kpn.nl/erfk/ELS/Tuxham%202%20cyl.jpg


Udstødningsrøret kan følges op i tiden altid på bagbord side af maskinskyligtet (Se også i Thorkild Sandbecks, Martha, s 157) - et foto fra 1960'erne, dvs. Frits Storms tid. - Skorstenen fra kahytsovnen i styrbord s. står i hjørnet af ruffet.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Måletegning (kilde 4) udgår, opr. orienterende tekst udgår, DOG IKKE afsnit om RØDE PLYSSOFA og MOTOR og OVN som skibsindretningsreferencer.

2012 20 oktober + denne PLAY-IT-AGAIN - 2014 8. september, efter aftale med Annemette Østergaard, best.formand for ejerforeningen.

Philosophy for free - Selected photos //Grovkorn.html

steensiebken.dk - All rights reserved - Marian & Steen Siebken - above files are part of family archive, uploaded in the hope, that fun may spread the way it did. Danish titel meaning "Paradise Of Short Nights", the name Marian Siebken one bright summer morning in 1987 gave the Masters Cabin on the schooner in question.