...................hi - lo - lo - hi

Hi-lo-lo-hi er oprindeligt et flyvertaktisk udtryk fra 70-erne, en mission profile. Altså fase [1] højt på vejen ud - [2] lavt ind mod målet - så fjendens radar ser hen over hovedet på flyveren - [3] Lavt over målet. Fint at se hvad man laver - [4] Væk, op i højden, spare på benzinen og hjem i god behold. - "Hi-lo-lo-hi" her er min metafor for fire faser i den kreative proces, over bevidste analyser, semi-auto-perception og så videre... altså:


High (1). Tænk højt. - Flyvere siger: "Briefing": Problemet skal tale. For mange spørgsmål låser.

Low
-(2). Semibevidst sansefase: Snuse, snuse, se, mærke, flyve. Energisk open minded observation og ikkebevidst problembehandling: Én model, såk. parallel-distributed-processing, bygger på canadieren Donald Hebb´s opfattelse af synapser fra 1949, da begrebet neurale netværk var nyt. Hjernen behandler indtryk og begreber flere steder samtidigt som allerede Harald Høffding indså i 1911 - HH var professor i filosofi i Kbh. - bevidstheden forsinker. Så lad den i stedet for fange af "småting", som i zen. En Rembrandt, en sky, en puls.

Low
-(3). Træningen ta'r over, sagde en jagerpilot i tv, når de skyder på én. - Eller: Nu kan hun male: Båden bag brinken med sejl på endnu; fyren på kryds og de manendefrontskyer.

High (4). Tænk højt igen: Få gevinst og tab gjort op. Og GEM. Till next time: En svensker ville lære mig lidt it-skik. Spara! sagde han hele tiden. For satan tænkte jeg. Gem betød det.Anv. eksempler


POSTFLYVEREN (1929) - Forfatteren, Antoine de Saint-Exupérys ven, Kaptajn Bernis sidder i sin maskine på Toulouse Flyveplads før afgang mod Nordafrika og lytter til motoren: "Når piloten mærker at den bringer noget utilfredsstillet inden i ham til ro, tænker han: nu er den fin!" (Da. oversætt. 1964 side 16)

BARBUESKYTTEN, som skyder uden sigtemiddel, véd, at det, før skuddet skal gå, gælder om at slappe af så ikke-bevidste processer i hjernen kontrollerer hans skydestilling uhindret af langsom bevidst tænkning, og i løbende kombinationer af erfaring og øjebliksfornemmelser vælger hvornår skuddet går. Træfsikkerheden er god. (Træner i Århus Bueskyttelaug, Mikkel B. Siebken, 2005)

steensiebken.dk/ hi-lo-lo-hi 2006 - seneste red. 25062013

Her kom ideen om at få Lucca fra oven, se top
All rights, photografers & Steen Siebken