Hvad ville Drake i Californien? The Golden Hinde herover er 40 års jubilar
Kalfatre - skibet var læk --

For at kunne kalfatres må skibet krænges over - med en side af bunden over vand. - Udfordringen vil ligge i at se de fremgangsmåder for sig, som Drake-kilderne tager for givet. - Primært fra Francis Fletchers og Nuna da Silvas beretninger ved vi, at skibet efterhånden var utæt og lå tungt med 30 tons sølv, en del guld, en snes kanoner: Tolv 10-punds §) demi-culverins (ca. 114 mm bore), to lange bronce 'francolins', jagtslanger som Tøjhuset vil sige, og fire svirvler (bagladere m. løst bundstykke), krudt, kugler, hagebøsser, buer, pile, værktøj, instrumenter, sejldug ect.. Vand til 60+) mand i 80 dage og egnet proviant, Drake havde læst en portugisers bog om kost på lange rejser, Picafetti hed han...

[Tekst ikke komplet, red.]

Klip fra notater og logbøger:

Vi skriver 1579: Siden april, den 16, da de havde plyndret Guatulco, i Guatemala, og typisk for Drake's stil pludselig sat deres portugisiske fange, lods og efterhånden ven, Nuna da Silva i land, efter halvandet år, sejlede de op*) langs Amerikas vestkyst, 1400 Leagues, hvilket vil sige 3.626 sømil på jagt efter en åbning eller afbøjning mod øst - som geograferne havde lovet, altså et farvand norden om Amerika tilbage i retning af John Davis' Stræde. - Den 3. juni nåede de 42 grader Nord, "natten efter den dag, skrev Francis Fletcher, Drake's skibspræst, oplevede vi en forandring fra varme (sommervejr) til så ekstrem kulde, at vore mænd generelt jamrede og klagede sig, nogle mente deres helbred var i fare".["-eng. kildetekst-" oversat af webmaster. All rights reserved]"

Den 17. juni løb de ind i læ af det, amerikanerne i dag kalder Point Reyes, nord for San Francisco. Indianerne (Coast Miwok Nation) fejrer dagen. Mødet huskes for det gode. De hvide arbejde løs på deres skib, omend Drake tog en gruppe med på rekognosceringer længere inde i landet. Fletcher skrev, at "indianerne kun med sorg så os rejse, de tændte bål på en bakke og holdt øje med os, så længe de kunne". Det var den 23. juli. Den 25. anløb de Farallon Islands for at skyde søløver, for "plentifull and great store..." af frisk kød.

42 gr. Nord svarer til Cape Mendocino (amer. udtale: mendosinow) og Eureka i det nordlige Californien.

48 gr. Nord - hvor de vendte og sejlede sydpå langs kysten igen") - omkr. Cape Flattery, 48Nord 22', 125Vest 10' ved Fucastrædet mellem USA og Canada.

-

Note: §) Ten pounds (10 lb) er IKKE en kanonstørrelse, vi se 'listed' på: British Cannonball Sizes (arc.id.au). Forklaringen kan være, at BCS anv. kilder efter 1700.

Note: +) Drake landede hjemme i Plymouth en dag med 60 mand, det fremgår af retsreferater. Frafaldet undervejs var heldigvis beskedent, måske fordi "the gentlemen", "agtergasterne" om man vil, ikke var alene om den sunde mad. En anden eng. skibsfører, James Lancaster, skrev tyve år senere, at han tvang hele sin besætning til at tage et par skefulde citrussaft hver dag. Da de nåede Kapstaden var hans besætning de eneste, der kunne magte fx. at ankre skibet op uden hjælp fra andre skibe eller havnestaben.

Note:
-*)") Nordvest er fremherskende vind, skrev Samuel E. Morison i 1974; han gennemsejlede området under sin Drake-research med kolleger fra Coast Guard [se faglitteratur - p.t. afventer ny red.]

Men altså uden hjemlig hygge med bradbænk og kølhalingsspil?


Fortsat extract Fletcher:

"June 21 1579... our ship having received a leak at sea, was brought to anchor near the shore [Tekst ikke komplet, red.]
[spanterids af brig og transparant nautisk vinkelmåler]

[Burton Tackles - hvad er det?]

[Tekst ikke komplet, red.]

Hva' så set fra land? skibefrathurø.dk har et foto af tomastet topssejlskonnert Mathilde under kølhaling i Bogense i julen(!) 1918.

KALFATRING:. Min kone som véd, hvad det her drejer sig om, smilede ved synet af ELLENs LODRETTE styrbords bund.

Til det andet lød det:

"MATHILDE, det er også et godt billede. Men at kalfatre om vinteren: BEGEN VIL STÅ SOM STIVE FEHÅR omkring en!
- Beg skal
være varmt. - Der er is på vandet, så ér det for koldt. Værket i nådderne tager ikke rigtigt imod begen!"Efter disse kognitive trædesten tørster en og anden måske efter matematikken bag krængningsprøve for seljskibe. SE

Hvalskonnert illus 2, matematikken yderst til højre http://www.sortbamse.dk/Blymatros.html

kayakdesign.org/stabilitet/... Historical Roots of the Theory of Hydrostatic Stability of Ships


GOLDEN HIND replica dimensions..............................................
Length of keel 60 ft Foremast 46 ft
Length of waterline 75 ft Fore topmast 25 ft
Length overall *102 ft Mainmast 59 ft
Mean draught # 9 ft Main topmast 29 ft
Breadth to Mizzen mast 36 ft 6in
outside of planking 20 ft Sail area 4.150 sq ft = 385,6 kv.meter ............................[Det ny skibs data fra T.W.E.Roche, The Golden Hind, 1973, pag.xxiv]

*Næsten på decimal lig det fartøj fra år 1900, vi selv tumlede med 1973-96. Se menu: Skonnert i grovkorn
Men renæssance-skibet er jo på grund af sit cognacglas-tværsnit bredere i vandlinien og stikker dybere.

# Men på turen over Stillehavet var det noget andet. kildetekst an. dybgang: Francis Fletcher, Drake's skibspræst, skrev, at skibet "require thirteen feet to keep her fleet" i sin omtale af grundstødningen ved Celebes 9. januar 1580, tungt lastet med sølv efter et halvt års kaperkrig mod spanierne, og
Drake lod flere kanoner ryge ud over siden for at komme af grunden.
.Se pg.dwn, link indrakeswake: Eng. marinearkæolog rekognoscerede (2006) antagelig position efter fra data fra Drake's Navigators Guild, Californien.

Drake-research externe links:

Det amer. indenrigsministerium anerkender 60 års argumenter fra californiske arkæologer, historikere og navigatører i Drake Navigators Guild: "Francis Drake landed near Point Reyes June 1579 careening The Golden Hind and claiming California for England":

- http://www.sfgate.com/bayarea/article/Point-Reyes-declared-Drake-landing-site-3966058.php

- http://www.theguardian.com/world/2012/oct/21/sir-francis-drake-san-francisco-bay

- http://www.loc.gov/rr/rarebook/catalog/drake/drake-4-famousvoy.html

- http://www.indrakeswake.co.uk/Artefacts/cannons.htm#

- Francis Drake & Jean Rotz - http://www.sullacrestadellonda.it/cartografia/francia2_en.htm - Kortet midt på siden er Rotz's South East Asia, 1542 fra Boke of Idrography. Kortet findes på Art Gallery of New South Wales, Aus. Den overvejelse Mr Sbarbero præsenterer er undertegnede dog enig i: Vi her har kendt det kort en snes år. Det uopdagede Australien er øverst, i syd, Malacca-Strædets bredde er okay. Et stort antal sigtelinier antyder indonesiske kyster. Det er oplagt at Dieppe-rekognoseringerne var kendt af engelske "explorers" tredive år senere. Drake et consortes har været langt bedre orienteret i sydøstasiske farvande, end tidligere antaget.

- Animation (wikifile): Deptford 1581 med GOLDEN HIND doksat efter hjemkomsten fra jordomsejlingen, det passer med kilderne, at folk dengang valfartede til havnen. Francis Drake blev en helt i klasse med Nelson. Tegningen er fra 20.årh. men u.dat.

- Hollandsk 1600-tals skib krænget lidt over ved hjælp af en lægter. Tegning fra Amsterdams Universitets Marinearkæologiske Afd.

- Brådbenk i 1800-tallet, tegning fra Egersund, Norge

- Animation fra Drakes Bay (nutid) set i Nat. Park Visitors Center, monkeyfacenews.typead.com/my_blog... (Golden Hind ser lidt anderledes ud end i den engelske animation, Deptford 1581)

- Samuel Bawlf, 2003, hævder Drake's positioner var vildledning, Drake var ikke i Californien: Princeton-præsentation

The research and design of the Golden Hind replica was prepared by Christen Norgaard, a naval architect from Marin County, Californien, where Drake and his company were the first white men to set foot in 1579. The ship built by Hinks & Sons, Appeldore UK, 1973-74, now docked in London is a private venture. The Forty Years Anniversary was marked among other things by an on-board exhibition, Francis Drake In America, in July 2013.

Home Last review 29 Oct 2023, Penultimate 14 Jan 23. All rights Photographers and Steen Siebken