Skemaet med Lars og Steen Siebkens oldeforældre, Anna Siebken & Niels Jørgensen, deres børn og børnebørn har vist sig nyttigt for flere, os ubekendte, der gerne vil spore deres aner. Send en mail, hvis du har spørgsmål eller bemærkninger. - Skemaerne her opstod som eksperimenter i 1992, da Mikkels klasse drøftede deres egne forfædres vandring fra land til by. - Vi fik lyst til at sætte system i de ukendte spor: Efterhånden som en slægts traditionelle fortællere uddør og udskiftes med yngre kunne ens bedsteforældres ubekendte søskendes børn bo på modsat side af gaden, uden at vide hvem vi er og omvendt.

Eksempel: Min far, Eigil Siebken, drev en grafisk virksomhed i Århus. I den forbindelse mødte han daværende overbibliotikar Ellen Butenschön, en vidende og temperamentsfuld dame som overraskede ham [chokerede er for stærkt, han var svær at ryste] ved at udbryde. Men Gud, Hr. Siebken! Så er vi jo i familie! [cit. ES] Episoden hvilede på Glemslens Kant til Lars kom i tanke om den, efter Mikkel for et par år siden fandt Anna Siebkens forældre og det ene hold bedsteforældre på den time en slesvig-holstensk genealogi-site var gratis at teste.

Bemærk,der er to der hedder Eigil her, ham på billedet øverst er min morbror. Navnet Anna går igen i tre generationer.


Steens side. Korr. tillæg 5, Eigil, Grulle, 20.08.2021 -.Opdat 10.03.2022: Efterkom. e. Anne Siebken & Niels Jørgensen, Hans Jensens Str. 18, Odense.

< -Anetavle for Mikkel Blichfeldt Siebken, klik på tegningen [opdat. 11:40 10.03.2022]


Eigil - Mikkels farmor Grethes bror, var en af dem der først fik fat i en bil. Noget i stil med den amerikanske geolog O. E. Meinzer´s i 1921 [US pub.domain wiki/file]. Grethe var med, da Eigil kørte ind til politistationen for at hente sit kørekort (!) Højre fordør skulle hun helst selv holde lukket under kørslen, hun sad på en spisestuestol, der erstattede Fordens tidl. højre forsæde.
I Tillæg 8 er andre tidlige bilister markeret med et Ford T-icon. Meinzer´s bil får mig til at tænke på Eiler Andersen, der vendte hjem fra Amerika og - også - undertiden forundrede folk med sine improvisationer.

Bemærk, at tillæggene har flere med samme fornavn. Grethes ene bror hed Eigil. Hendes mand, Mikkels farfar, hed også Eigil. Der var tre, der hed Elna: Se Tillæg 7 og Tillæg 8 m. note.

Eigil og Grethe 1944 - Mikkels farfar og farmor - se evt bryllupsbillede Odense 1942, familien vist med navneRETUR = LUK FANE


Vi søger: Jens Hjuler, Kolding [i følge traditionen hjulmager, født antagelig 1810-1835? ] Tillæg 7: hans søn Niels Jensen [født? 1840-1865?], Niels hustrus fornavn, Marie fra Vamdrup hed det. Deres yngste søn er Eigil og Raymonds far, Kresten, født 1889 og gift med Elna f.Hansen, se Tillæg 8.
Reentry main menu - Diagrams (danish: Tillæg) obtainable for private non-commercial use. - Family tradition - stories told us about our predecessors - were the main source of this genealogy. Research and data from others mentioned in the notes, some unknown to us, when the first part emerged in 2010, created the confirmation that presentation of raw tradition, an oddball's way, is also an Okay Way - mail:to - All rights Marian & Steen Siebken